Dział Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Działu - lek. med. Piotr Cierniak
Kierownik techników elektroradiologii - Teresa Koston
 
 

Dział Diagnostyki Obrazowej świadczy usługi:
• na potrzeby oddziałów, izb przyjęć i poradni specjalistycznych WSSD,
• wynikające z umów zawartych z innymi jednostkami ochrony zdrowia,
• odpłatne,
w zakresie:
• badań radiologicznych (zdjęcia układu kostnego, klatki piersiowej, badania kontrastowe układu moczowego i pokarmowego),
• badań tomografii komputerowej wykonywanych w zależności od wskazań bez i po podaniu niejonowego środka cieniującego (głowy, szyi, klatki piersiowej, jamy brzusznej, układu kostnego),
• badań ultrasonograficznych (miednicy, narządów jamy brzusznej, gruczołu krokowego, jądra, szyi-tarczycy, ślinianki, przezciemiączkowe OUN, metodą dopplerowską naczyń tętniczych i żylnych, jam opłucnowych klatki piersiowej, układu kostno-mięśniowego, piersi u dziecka).

 Podstawą do wykonania badania radiologicznego jest skierowanie. W przypadku niektórych badań konieczne jest ustalenie terminu badania.

Pracownie Działu Diagnostyki Obrazowej wyposażone są w:
• tomograf komputerowy 4-rzędowy Bright Speed Exel firmy General  Electric Healthcare,
• cztery aparaty RTG: dwa stacjonarne, jeden z nich zdalnie sterowany cyfrowy oraz dwa przenośne,
• cztery aparaty USG: ESOATE Techno MPX, LOGIQ 500 stacjonarny, LOGIQ 100 przenośny, LOGIQ E przenośny z opcją kolorowego Dopplera.
 
Telefon: (041) 361-55-25,  wew. 282 (Kierownik); 250 (Pracownia RTG); 335 (Pracownia TK);  296 (Pracownia USG);
             (041) 361-63-25 (USG ul. Artwińskiego)