Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
im. Władysława Buszkowskiego
Kielce ul. Langiewicza 2

SPIS TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH

 
Centrala tel. 41 361 55 25
Izba Przyjęć Ogólna 352, 224 tel/fax (361-54-00) 
Izba Przyjęć Zakaźna 341, 353 tel. (361-54-60)
Wyznaczanie terminu na zabiegi wew 324
I Klinika Pediatrii - I Oddział Chorób Dziecięcych (Kardiologiczno-Nefrologiczno-Pulmonologiczno-Alergologiczny)
Odcinek Kardiologiczno-Nefrologiczny
Gabinet lekarski wew 223
Recepcja oddziału wew 225
Odcinek Pulmonologiczno-Alergologiczny
Lekarz dyżurny wew 219
Gabinet lekarski wew 326
Dyżurka pielegniarek wew 264
I Klinika Pediatrii - II Oddział Chorób Dzieciecych
Pododdział  Niemowląt i Dzieci Młodszych
Gabinet lekarski wew 310
Pielęgniarka oddziałowa wew 331
Pododdział Neurologiczno-Infekcyjny
Gabinet lekarski wew 229
Gabinet lekarza dyżurnego  wew 227
Dyżurka pielęgniarek wew 230
Pododdział Hepatologiczno-Gastroenterologiczny
Gabinet lekarski wew 345
Pielęgniarka oddziałowa wew 217
Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii 
Odcinek A
Gabinet lekarski wew 323
Pielęgniaraka oddziałowa wew 333
Odcinek  B
Gabinet lekarski wew 322, 342
Pielęgniaraka oddziałowa wew 334
Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Gabinet lekarski wew 206
Pielęgniarka oddziałowa wew 316
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieciecej
Gabinet lekarski wew 306
Pielęgniarka oddziałowa wew 305
Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Gabinet lekarski wew 284
Dyżurka pielegniarek wew 320
Blok Operacyjny
Dyżurka  wew 304
Oddziałowa wew 205
Dział Diagnostyki Obrazowej
RTG wew 250
USG wew 296
Tomografia komputerowa wew 335
Gabinet Psychologiczny wew 327
Apteka wew 354 tel. (361 52 99)
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej wew 213
Dział Fizjoterapii
Dyżurka wew 283, 291
Kierownik wew 244

 
 
 

 PORADNIE przy WSSD

Kielce ul. Langiewicza 2

SPIS TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH


 
Centrala tel 41 361 55 25 
Poradnia Chorób Zakaźnych wew 241
Poradnia Nefrologiczna wew 288
Poradnia Urologiczna wew 313
Poradnia Chirurgiczna wew 329
Poradnia Urazowo - Ortopedyczna wew 329
Poradnia Kardiologiczna - rejestracja wew 257
Poradnia Reumatologiczna  wew 351, rejestracja 261
Poradnia Pulmonologiczna  wew 351
Poradnia Gastroenterologiczna wew 350
Poradnia Anestezjologiczna Konsultacyjna wew 216

 

ADMINISTRACJA
SPIS TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH


 
Centrala tel 41 361 55 25
Dyrektor Naczelny
Sekretariat wew 337 tel. (361-58-86) fax 361 57 66
Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa wew 275
Z-ca Dyrektora d/s Modernizacji i Rozwoju wew 312 
Z-ca Dyrektora ds.Pielęgniarstwa wew 276
Główny Księgowy wew 258, tel. (361-51-76)
Z-ca Głównego Ksiegowego, Księgowość wew 265
Pełnomocnik ds.Zarządzania Jakością wew 318
Główny Specjalista ds.Wyceny Kosztów Procedur Medycznych wew 207
Dział Kadr wew 338
Dział Techniczny wew 254,269
Dział Sprzedaży - Sekcja Rozliczeń wew 253, 339
Dział Sprzedaży - Kierownik - umowy wew 325
Zaopatrzenie wew 262, 221
Kierownik Działu Zamówień Publicznych wew 211, tel/fax (361-58-17)
Radca Prawny wew 286
Specjalista ds. Epidemiologii wew 209
Dyrektor Szkoły wew 208

 
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
im. Władysława Buszkowskiego
PAWILON G
Kielce ul. Artwińskiego 3a 

SPIS TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH

 
Centrala 41 345 89 48   41 345 63 25; fax 41 345 61 87
II Klinika Pediatrii - III Oddział Chorób Dziecięcych (Endokrynologiczno-Diabetologiczny)
Gabinet lekarski 14, tel. (41 347 06 20)
Dyżurka pielęgniarek 16
II Klinika Pediatrii - Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
Gabinet lekarski 35, tel. (41 347 05 60)
Dyżurka pielęgniarek 32
Gabinet Psychologiczny 50, tel. (41 345 30 80)
PORADNIE
Poradnia Diabetologiczna i Endokrynologiczna 11, 12, 33, 56 
Poradnia Onkologiczna  31, 37
Poradnia Neurologii i Leczenia Padaczki 57
Poradnia Okulistyczna 57